2. Děje probíhající ve fyzikálních systémech

Z Vypracované otázky ke státnicím Fyzika PřF MU

Přejít na: navigace, hledání
Doplnit Otázka zatím není vypracována. Lze však čerpat z Soubor:02 Děje probíhající ve fyzikálních systémech A.pdf nebo Soubor:02 Děje probíhající ve fyzikálních systémech B.pdf. Dále není na škodu mrknout na vypracovanou otázku o Maxwellových rovnicích.
Tuto otázku je potřeba doplnit. Pomožte s jejím vypracováním!


Stacionární, kvazistacionární a nestacionární děje

Veličiny charakterizující fyzikální systém v závislosti na probíhajících dějích

Příklady rozdělení dějů podle typu časové závislosti z různých fyzikálních disciplín

Osobní nástroje